Đố vui: Trao đổi hoa quả

Có 3 đứa trẻ trao đổi hoa quả cho nhau

Có 3 đứa trẻ trao đổi hoa quả cho nhau

A nói với B:

Nếu tôi đem 6 quả Lê đổi lấy 1 quả Cam của bạn thì số lượng hoa quả của bạn nhiều hơn số lượng hoa quả của tôi 2 lần

C nói với A:

Nếu tôi đem 14 quả Đào đổi lấy 1 quả Cam của bạn thì số lượng hoa quả của bạn nhiều hơn số lượng hoa quả của tôi 3 lần

B nói với C:

Nếu tôi đem 4 quả Táo đổi lấy 1 quả Cam của bạn thì số lượng hoa quả của bạn nhiều hơn số lượng hoa quả của tôi 6 lần

V ậy bạn c ó bi ết m ỗi ng u ười b ọn h ọ c ó bao nhi êu  hoa qu ả kh ông???

Xem dáp án

A c ó 11 qu ả: B c ó 7 qu ả :C c ó 21 qu ả

 

Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
  • - Ưu đãi học phí, học bổng
  • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
  • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...